“สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์” ซีอีโอ JMT รับรางวัล “Outstanding Young Rising Star CEO Awards” ในงาน SET Awards 2021

“สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์” ซีอีโอ JMT รับรางวัล “Outstanding Young Rising Star CEO Awards” ในงาน SET Awards 2021

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ได้รับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards ในงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์” ซีอีโอ JMT  รับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards 2020

“สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์” ซีอีโอ JMT รับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards 2020

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ได้รับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards : Business Excellence
JMT รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น ในงาน SET Awards 2018

JMT รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น ในงาน SET Awards 2018

JMT ผู้ประกอบธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพรายใหญ่ของประเทศไทย ในโอกาสได้รับรางวัล Outstanding Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2018