คุณปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 187,189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240