Jmt network services

ผู้นำด้านการติดตามและบริหารหนี้ของประเทศไทย

Jaii-Dee Application
"จ่ายดี" แอพพลิเคชั่นคลอบคุลมทุกเรื่องราวของลูกค้าเจ เอ็ม ทีในเรื่องของการเช็คยอดหนี้หรือยอดที่ต้องการปิดหนี้
JID Application
เปลี่ยนชื่อจาก JFIN Wallet แอพพลิเคชั่นสำหรับเก็บเหรียญ รับเหรียญ และโอนเหรียญ JFIN

ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้... คลิ๊ก!!!

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2566

รายได้รวม

3,786.40 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

1,470.35 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

26,014.57 ล้านบาท