คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) และประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) พร้อมด้วย คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และคุณปิยะ พงษ์อัชฌา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) (ASP) ภายหลังการลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) พร้อมบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้