คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือJMART และประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT พร้อมด้วย คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) คุณปิยะ พงษ์อัชฌา (ที่4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) คุณสุพจน์ วรรณา (ขวาสุด) ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชี และการเงิน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และคุณพรพิมล ดำรงศิริ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังการนำเสนอข้อมูลบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ JMART ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ณ ห้อง 1104 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้