คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART พร้อมด้วย คุณปิยะ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT และคุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง ภายหลังร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) นำเสนอข้อมูลผลประกอบการงวดประจำไตรมาส 2/2558 และแนวโน้มธุรกิจ ณ ห้อง 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้ให้ความสนใจรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก