นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท (JMART) นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย บจก.เจมาร์ท โมบาย, บมจ.เจ เอ็มทีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT), บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J), บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER), บจก.เจ ฟินเทค (J Fintech) และ บจก.เจเวนเจอร์ส (JVC) ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานงวดประจำไตรมาส 3/2561 พร้อมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นการเติบโตต่อเนื่องในปี 2562 ภายใต้กลยุทธ์ Synergy สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ณ ห้อง 601 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้