นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT, นายปิยะ พงษ์อัชฌา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ, นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนรามคำแหง เมื่อเร็วๆ นี้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจบริหารหนี้ในอนาคต