Mr.Speed คือ บริการรับ-ส่งเอกสาร,สินค้า ภายในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด เป็นบริษัท ในเครือ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ประเภทของการให้บริการ Mr. Speed
- รับ / ส่ง เอกสาร ( เอกสารวางบิล , สัญญา การให้บริการ , จดหมายด่วน ฯลฯ)
- รับ / ส่ง สินค้า (มูลค่าสินค้าไม่เกิน 20,000 บาท , น้ำหนัก ไม่เกิน 15 กก. , ขนาดบรรจุไม่เกิน 15”x15” x15” และ อื่นๆตามข้อตกลงแล้วแต่กรณี

จุดเด่นของ Mr. Speed
- ความสะดวก ,รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา
- ความถูกต้องในการให้บริการ และ การบริหารที่เป็นระบบ
- มีการรับประกันต่อมูลค่าของสินค้า (ในเงื่อนไขที่กำหนด)
- ค่าบริการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง ค่าบริการนี้ได้รวมถึงเงินเดือนพนักงาน ,สวัสดิการพนักงาน , ค่าน้ำมัน , ค่าบำรุงรักษารถ , ค่าประกันสินค้า แล้ว

ทำไมท่านจึงต้องใช้บริการกับ Mr. Speed
- ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพนักงาน
- ไม่ต้องรับผิดชอบด้านสวัสดิการพนักงาน
- ไม่ต้องกังวลผลกระทบของงานเมื่อพนักงานหยุด หรือเกิดอุบัติเหตุ
- ไม่ต้องกังวลเมื่อต้องการปรับลดการทำงาน หรือ รูปแบบองค์กร
- เมื่อมีงานด่วน , งานมากเกินไป , งานน้อยเกินไป หรือ ไม่มีปริมาณแน่นอนในแต่ละเดือน
- สามารถแจ้งปรับเปลี่ยนพนักงานได้ทันทีเมื่อพนักงานมีกริยา หรือพฤติกรรม ไม่อันควรกับท่าน

- JMT เป็นบริษัทชั้นนำ ในด้านการติดตามหนี้สิน เรามีบุคลากร และ ศักยภาพพร้อมที่จะบริการท่านในทุกความประสงค์
- JMT สร้างความไว้วางใจ ให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยการ กำหนดมาตรฐานของพนักงานทุกคนต้องมีเครื่องแบบ , พาหนะ และ อุปกรณ์สื่อสารของบริษัท
- JMT ไม่มีนโยบาย จ้างเหมาช่วงให้บุคคลใดดำเนินการแทน ไม่ว่าจะบางส่วน หรือ ทั้งหมด ทุกๆงานที่ท่านติดต่อเรามา จะเป็นการดำเนินการโดยพนักงานของบริษัท ทั้งหมด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1117
จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. เสาร์ 8.30 - 12.30 น.


ระยะเวลาของการให้บริการ เวลาทำงาน 08.00 น. – 18.00 น. ( ปิดรับงานเวลา 15.00 น. )
Express Service (บริการส่งเอกสาร-สินค้าด่วนภายในวันเดียวกัน)

Area กรุงเทพฯ
(ใจกลางเมือง)
กรุงเทพฯ
(ชั้นนอก)
ปริมณฑล
(สมุทรปราการ)
ปริมณฑล
(นนทบุรี)
ปริมณฑล
(ปทุมธานี)
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม
กรุงเทพฯ (ใจกลางเมือง) 130 180 250 300 350 375 425 600 700
กรุงเทพฯ (ชั้นนอก) 180 180 250 300 350 400 450 650 750
ปริมณฑล(สมุทรปราการ) 250 250 250 375 450 525 525 700 800
ปริมณฑล(นนทบุรี) 300 275 375 300 375 575 600 750 850
ปริมณฑล(ปทุมธานี) 350 350 425 375 350 650 650 850 950
สมุทรสาคร 400 425 525 575 650 475 650 850 900
ฉะเชิงเทรา 425 450 525 600 650 650 525 800 950
ชลบุรี 600 650 700 750 850 850 800 800 1000
นครปฐม 700 750 800 850 950 900 950 1000 950


Economy Service (บริการส่งเอกสาร-สินค้าในวันถัดไป)


Area กรุงเทพฯ (ใจกลางเมือง) กรุงเทพฯ (ชั้นนอก) ปริมณฑล (สมุทรปราการ) ปริมณฑล (นนทบุรี) ปริมณฑล (ปทุมธานี)
กรุงเทพฯ (ใจกลางเมือง) 100 150 200 250 300
กรุงเทพฯ (ชั้นนอก) 150 150 200 250 300


พื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ
ใจกลางเมือง ชั้นนอก
10110 10100 10250
10120 10140 10260
10330 10150 10300
10400 10160 10310
10500 10170 10510
10900 10200 10520
  10210 10530
  10220 10600
  10230 10700
  10240 10800


อัตราค่าบริการ Mr.Speed (บริการจ้างเหมา Messenger รายวัน)

Area กรุงเทพมหนคร ปริมณฑล
กรุงเทพมหนคร 900 1000
ปริมณฑล 1000 1100

หมายเหตุ : จำกัดจำนวนในการรับงานไม่เกิน 6 - 8 งาน/วัน หรือเป็นไปตามข้อตกลงในการจ้างงาน

อัตราค่าบริการ Mr.Speed (บริการจ้างเหมา Messenger ครึ่งวัน)

Area กรุงเทพมหนคร ปริมณฑล
กรุงเทพมหนคร 500 600
ปริมณฑล 600 700

หมายเหตุ : จำกัดจำนวนในการรับงานไม่เกิน 3 - 4 งาน/ครึ่งวัน หรือเป็นไปตามข้อตกลงในการจ้างงาน


อัตราค่าบริการจ้างเหมา Messenger รายเดือน

Area อัตราค่าบริการ(บาท)/คน
กรุงเทพมหานคร > 15,500
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล > 17,500

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าบริการนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละงานของลูกค้า
  2. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. อัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้นคำนวณเฉพาะจากต้นทุนเชื้อเพลิงในการให้บริการที่แท้จริงเท่านั้น
  4. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการจอดรถตามสถานที่ และอาคารต่าง ๆ
  5. กรณีรับ-ส่งเอกสารหรือสินค้าใด ๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมรับ – ส่ง หากต้องรอสินค้าใด ๆ
  ในการเตรียมการ บริษัทคิดเหมาอัตราค่าเสียเวลาชั่วโมงละ 100 บาท
  6. หากในการวิ่งงานล่วงเวลา หลัง 17.00 น. คิดเหมาอัตราค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 95 บาท